National Chung Cheng University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 889/889 (100%)
造访人次 : 14660715      在线人数 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  主页登入上传说明关于CCUR管理 到手机版

  子社群

  會計與資訊科技研究所 [54/54]
  經濟系國際經濟學研究所 [22/22]
  資訊管理系研究所 [44/44]
  資訊管理系醫療資訊管理研究所 [11/11]

  邻近社群


  工學院 [492/492]
  教育學院 [41/41]
  文學院 [20/20]
  法學院 [103/103]
  社會科學院 [80/80]
  理學院 [22/22]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 131(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 131(100.00%)
  下载大于100次: 131(100.00%)
  全文下载总次数: 89056(15.06%)

  最后更新时间: 2022-10-02 23:05

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 250. (共10页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  CHEN, YU-CHAO [1/1]
  CHENG, AI-LING [1/1]
  CHENG, PO-JEN [1/1]
  CHENG, TING-FANG [1/1]
  Cheng, You-Cheng [1/1]
  CHI, LI-HAO [1/1]
  CHI, YA-LIN [1/1]
  CHIEN, YU-JU [1/1]
  CHIN, LI-YING [1/1]
  CHIU, CHING-JU [1/1]
  CHIU, MENG-YANG [1/1]
  CHIU, TING-HUNG [1/1]
  Feng, Yu-Chi [1/1]
  GUO, JIN-MING [1/1]
  GUO, SHIH-SIANG [1/1]
  HAN, CHIA-CHANG [1/1]
  HAN, WEI-HUA [1/1]
  HOU, YOU-REN [1/1]
  HSIAO, KUO-JUI [1/1]
  HSU, WEI-HUNG [1/1]
  HSU, YI-TING [1/1]
  HU, CHEN-WEI [1/1]
  HUANG, CHIAO-WEN [1/1]
  HUANG, I-TING [1/1]
  HUANG, LI-YUN [1/1]
  显示项目26-50 / 250. (共10页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  版權聲明 © 國立中正大學圖書館網頁內容著作權屬國立中正大學圖書館

  隱私權及資訊安全政策

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈