National Chung Cheng University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 889/889 (100%)
造訪人次 : 14664370      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  主頁登入上傳說明關於CCUR管理 到手機版

  子社群

  會計與資訊科技研究所 [54/54]
  經濟系國際經濟學研究所 [22/22]
  資訊管理系研究所 [44/44]
  資訊管理系醫療資訊管理研究所 [11/11]

  鄰近社群


  工學院 [492/492]
  教育學院 [41/41]
  文學院 [20/20]
  法學院 [103/103]
  社會科學院 [80/80]
  理學院 [22/22]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 131(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 131(100.00%)
  下載大於100次: 131(100.00%)
  檔案下載總次數: 89869(15.20%)

  最後更新時間: 2022-10-07 18:13

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-24 / 250. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  CAI, CHENG-FANG [1/1]
  CAI, HOU-HUA [1/1]
  CHANG, CHIA-CHEN [1/1]
  CHANG, CHIH-CHIEH [1/1]
  CHANG, CHIUNG-YUEH [1/1]
  CHANG, MAO-TSE [1/1]
  CHANG, MIN-HUA [1/1]
  CHANG, NAI-EN [1/1]
  CHANG, SHENG-YEN [1/1]
  CHANG, SHIH-HUAN [1/1]
  CHANG, YEN-LIN [1/1]
  CHAO, SHAN-KUEI [1/1]
  CHEN, CHUAN-YU [1/1]
  CHEN, CHUN-CHI [1/1]
  CHEN, HSING-CHIEH [1/1]
  Chen, Li-Jin [1/1]
  Chen, Peng-Weng [1/1]
  CHEN, SHU-HUA [1/1]
  CHEN, TING-SYUAN [1/1]
  Chen, Tsung-Hua [1/1]
  CHEN, WEI-CHUNG [1/1]
  Chen, Ya-Shu [1/1]
  CHEN, YI-CHUN [1/1]
  CHEN, YING-RONG [1/1]
  顯示項目1-24 / 250. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  版權聲明 © 國立中正大學圖書館網頁內容著作權屬國立中正大學圖書館

  隱私權及資訊安全政策

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋