English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 886/886 (100%)
Visitors : 7623537      Online Users : 63
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  學位論文 [53/53]

  Siblings


  經濟系國際經濟學研究所 [22/22]
  資訊管理系研究所 [44/44]
  資訊管理系醫療資訊管理研究所 [11/11]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 50(94.34%)
  含全文筆數: 53(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 53(100.00%)
  下載大於100次: 0(0.00%)
  檔案下載總次數: 1438(7.01%)

  最後更新時間: 2019-08-23 19:28

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 99. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ?如珍 [1/1]
  CHANG, CHIA-CHEN [1/1]
  CHANG, MAO-TSE [1/1]
  CHANG, MIN-HUA [1/1]
  CHANG, SHENG-YEN [1/1]
  CHANG, SHIH-HUAN [1/1]
  CHANG, YEN-LIN [1/1]
  CHEN, HSING-CHIEH [1/1]
  CHEN, SHU-HUA [1/1]
  CHEN, TING-SYUAN [1/1]
  Chen, Ya-Shu [1/1]
  CHENG, AI-LING [1/1]
  CHENG, PO-JEN [1/1]
  CHI, LI-HAO [1/1]
  CHIEN, YU-JU [1/1]
  CHIU, CHING-JU [1/1]
  CHIU, MENG-YANG [1/1]
  GUO, JIN-MING [1/1]
  HAN, WEI-HUA [1/1]
  HSIAO, KUO-JUI [1/1]
  HUANG, I-TING [1/1]
  HUANG, YU-CHIN [1/1]
  HUNG, LIANG-MING [1/1]
  JENG, BI-SHI [1/1]
  LAI, CHIA-HUA [1/1]
  顯示項目1-25 / 99. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  版權聲明 © 國立中正大學圖書館網頁內容著作權屬國立中正大學圖書館

  隱私權及資訊安全政策

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋