National Chung Cheng University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 888/888 (100%)
造访人次 : 11337744      在线人数 : 639
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  主页登入上传说明关于CCUR管理 到手机版

  子社群

  機械工程學系 [147/147]
  資訊工程學系 [195/195]
  通訊工程研究所 [41/41]
  雲端計算與物聯網數位學習碩士班 [5/5]
  電機工程研究所 [104/104]

  邻近社群


  教育學院 [41/41]
  文學院 [20/20]
  法學院 [103/103]
  社會科學院 [80/80]
  管理學院 [130/130]
  理學院 [22/22]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 162(32.93%)
  含全文笔数: 492(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 492(100.00%)
  下载大于100次: 491(99.80%)
  全文下载总次数: 131598(99.53%)

  最后更新时间: 2020-10-27 04:40

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目301-325 / 958. (共39页)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  LIU, I-LUN [1/1]
  LIU, JING-MING [1/1]
  Liu, MING-CHIN [1/1]
  LIU, TSE-AN [1/1]
  Liu, Yi-Ting [1/1]
  LIU, YU-TING [1/1]
  LIU, ZHI-REN [1/1]
  LO, CHIEN-CHIH [1/1]
  LO, PEI-HUA [1/1]
  LU, BWO-WEI [1/1]
  LU, CHIEH-JUNG [1/1]
  LU, HENG-JIU [1/1]
  LU, PO-HSUAN [1/1]
  LU, REN-ZH [1/1]
  LU, TSUNG-WEN [1/1]
  Lu, Yu-Hsin [1/1]
  LU, YUN-ZHONG [1/1]
  LUO, WEI-XUAN [1/1]
  LUO, YONG-TAI [1/1]
  NGO, MINH [1/1]
  PAI, YI-TING [1/1]
  PANG, SIH-CIAN [1/1]
  PENG, YU-JIE [1/1]
  Pham, Dinh Thai [1/1]
  Pham, Duy Phuoc [1/1]
  显示项目301-325 / 958. (共39页)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  版權聲明 © 國立中正大學圖書館網頁內容著作權屬國立中正大學圖書館

  隱私權及資訊安全政策

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈